top of page

NMB EQUIPMENT

NMB Equipment är ett starkt varumärke inom kompaktlastarbranschen. Redskapen passar lika bra till din Avant, MultiOne som Weidemann och många andra kompaktlastare.

I NMB's portfolio hittar du gräsklippare, slaggräsklippare, jordfräsar, harvar och stennedsättare. Redskapen är av högsta kvalitet och alltid med hydrauliska motorer.

Samtliga redskap är framtagna av erfarna brukare av kompaktlastare för bästa resultat.

NMB Equipment broschyr 2022

NMB Equipment broschyr 2022

NMB Equipment - Harv med hydraulisk motor
Pris från 49 900 kr exkl. moms

NMB Equipments roterande harv är perfekt för sekundär jordbearbetning (d v s efter att ha bearbetat marken genom plogning eller liknande) i alla förhållanden och på alla typer av jord - i jordbruk, inklusive vingårdar och fruktodlingar, i landskapsarkitektur och professionellt trädgårdsarbete. Dessa maskiner kan, med hjälp av de vertikala rotorerna som är utrustade med blad, effektivt krossa jordkokor och erhålla en jämn yta för efterföljande plantering en enda passage. 

STANDARDUTRUSTNING: Monteringsfästen • Hydraulisk motor komplett med rör, ½ tums slangar och säkerhetsventil • “L” formade pinnar • Tillverkad enligt CE-regler. • 2 rör (1-utlopp och 1-retur) 
L = 2000 mm med 1/2“ hane snabbkoppling • 1 dräneringsrör L = 2400 mm med 1/2“ snabbkoppling hona 

TILLVAL: Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Ribbvält • Efterpackrulle i expanderad metall • Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 40 och 60 liter/min • Motor för oljeflöde 60 liter/min. (+/- 10%).

MT11ID.jpg
Pris från 42 700 kr exkl. moms

NMB MT11ID är en lätt men stabil och kompakt slagklippare med hydraulisk motor. På slagklipparen kan man montera olika typer av verktyg och tack vare de olika tillvalen och konfigurationerna kan den säkerställa de flesta behoven. Den kan monteras på maskiner med begränsat oljeflöde.
 

STANDARDUTRUSTNING: Oscillerande bottenplatta för montering • Hydraulisk motor komplett med rör och slangar (1/2 tum) • “Y”-slaga på rotorn • Nivelleringsrulle • Kit tryckreglerventil • Framhjul • överensstämmer med CE-standarder 2 rör (1-utlopp och 1-retur) L = 2000 mm med 1/2“ snabbkoppling hane • 1 dräneringsrör L = 2400 mm med 1/2“ snabbkoppling hona
 

TILLVAL: Kit monteringsplatta (för olika modeller av lastare) • Medar på sidorna. • Rotor med spatelformade knivar, eller med lätt hammarslaga, eller med “Verticut” knivar.

MRP1ID.jpg
Pris från 54 500 kr exkl. moms

NMB MRP1ID 230 gräsklippare med 5 spindlar, bakutkast och hydraulisk motor. Robust och effektiv, kan arbeta med högre hastighet samtidigt som den bibehåller utmärkt kvalitet på klippningen. Många tillval inkluderade som standard.
 

STANDARDUTRUSTNING: Oscillerande standard monteringsplatta • Hydraulisk motor komplett med rör och slangar (1/2 tum) • Krets med tryckreglerventil (enkelriktad) • 2 transmissionsremmar med spännare • Anti-scalphjul • Tillverkad enligt CE-regler. 2 rör (1-utlopp och 1-retur) L = 2000 mm med 1/2“ hane snabbkoppling • 1 dräneringsrör L = 2400 mm. med 1/2“ snabbkoppling hona • Komplett med centralsmörjning (standard för 230) •Anti-scalphjul (standard för 230)
 

TILLVAL: Mulching Kit • Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Motor för oljeflöde 55 liter/min. (+/- 10%) • Kit med däck Ø 330 mm • Gummihjul

065.jpg
Pris från 36 800 kr exkl. moms

NMB Equipments gräsklippare för kopplingsstyrda lastare och hjullastare är den perfekta lösningen för skötsel av grönytor. Dessa maskiner består huvudsakligen av en ram med begränsad höjd som innehåller speciellt konstruerade horisontala blad som roterar med hög hastighet och skär av gräset effektivt och noggrant. Beroende på versionerna, kan NMB Equipments gräsklippare utrustas med utkastare åt sidan eller bakåt, eller med ett “mulch-kit” som finfördelar gräset och lämnar mycket små klipp på marken.
 

STANDARDUTRUSTNING: Oscillerande bottenplatta • Hydraulisk motor med återfyllnadsventil med rör och slangar (1/2”) • 2 transmissionsremmar med spännare • 4 svängbara gummihjul • Klipphöjden kan justeras med avståndshållare • Tillverkad enligt CE-regler 2 rör (1-utlopp och 1-retur) L = 2000 mm med 1/2“ snabbkoppling hane • 1 dräneringsrör L = 2400 mm med 1/2“ snabbkoppling hona
 

TILLVAL: Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Kit för snabb montering front (Kat. 0) • Hydraulisk motor med oljeflöde på 40 liter/min (+/- 10%) • Hydraulisk motor med oljeflöde på 50 liter/min (+/- 10%) • Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 40 och 60 liter/min) • Centralsmörjning • Anti-scalphjul av gummi • Kit snabb montering front • Däck utkastare åt sidan utkastare bakåt

MT15ID.1.jpg
Pris från 38 500 kr exkl. moms

NMB MT15ID är en medeltung slagklippare med hydraulisk motor. Mångsidig och robust, perfekt for gräsmattor, trädgårdar och parker. Lämplig för många olika typer av användning, även intensivt brukande.
 

STANDARDUTRUSTNING: Oscillerande standard monteringsplatta • Hydraulisk motor inklusive rör, slangar (½ tum) anslutna till rotoraxeln • Nivelleringsrulle • Kit tryckreglerventil • Rotor med “Y”-slagor • Kit framhjul • Tillverkad enligt CE-regler. 2 rör (1-inlopp och 1-retur) L=2000 mm med 1/2” snabbkoppling hane • 1 dräneringsrör L=2400 mm med snabbkoppling hona 1/2
 

TILLVAL: Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Medar på sidorna • Rotor med spatelformade knivar i stället för “Y”-slagor • Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 60 och 80 liter/min)

MZ4SXLID.jpg
Pris från 49 900 kr exkl. moms

NMB stennedläggare är jordfräsar som roterar i omvänd riktning. De har en rotoraxel som roterar i omvänd riktning, d v s mot traktorns körriktning. Detta leder till mycket mindre vibrationer under arbetet, även på kompakt och ännu obearbetad jord jämfört med en traditionell jordfräs. Detta bidrar till att jorden jämnas ut bättre och tack vare kammen med stålpinnar, som är placerad bakom rotorn så begravs gräs, rester, grus och stenar under ett lager väl bearbetad och mjuk jord, med en enda passage.


STANDARDUTRUSTNING: Basfästen för montering • Hydraulisk motor komplett med rör, slangar och säkerhetsventil (1/2”) • Kedjedrift (förstärkt kedja) • Djupet justeras med nivelleringsrulle i expanderad metall • 4 “L”-blad på varje fläns • Sidoförskjutning • Tillverkad enligt CE-regler 2 rör (1-utlopp och 1-retur) L = 2000 mm. med 1/2“ snabbkoppling hane • 1 dräneringsrör L = 2400 mm med 1/2“ snabbkoppling hona


TILLVAL: Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Motor för oljeflöde 60 liter/min (+/- 10%) • Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 40 och 60 liter/min) • Kit Skruvförflyttning

MZ4SID.jpg
Pris från 29 500 kr exkl. moms

NMB Equipments jordfräs är den perfekta maskinen för att bearbeta all slags jord. Den del på jordfräsen (även kallad rotorharv) som utför det huvudsakliga arbetet är en horisontellt monterad rotoraxel på vilken stålblad (knivar) är monterade. Genom att rotera framåt i traktorns körriktning, krossar och hackar dessa blad upp jorden. En bakre kåpa samlar upp och jämnar ut den bearbetade jorden. Arbetsdjupen kan justeras med hjälp av medar på sidorna. NMB Equipments jordfräsar passar både för primär jordbearbetning (d v s kompakt jord) och sekundär jordbearbetning (d v s på jord som tidigare bearbetats med plog, harv etc.). De passar till olika användningsområden såsom i parker, trädgårdar, grönsaksland, fruktodlingar, vinodlingar och öppna fält. Därför är Multibolagets jordfräsar den perfekta maskinen oberoende av den gröda som ska behandlas eller det arbete som ska utföras.

STANDARDUTRUSTNING: Basfästen för montering • Hydraulisk motor komplett med rör, slangar (1/2”) och säkerhetsventil • Kedjedrift (förstärkt kedja) • Djupet justeras med medar längs sidorna • 4 blad på varje fläns • Sidoförskjutning • Tillverkad enligt CE-regler med 2 rör (1-utlopp och 1-retur)
L = 2000 mm med 1/2“ snabbkoppling hane • 1 dräneringsrör L= 2400 mm med 1/2“ snabbkoppling hona
 

TILLVAL: Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Motor för oljeflöde 60 liter/min (+/- 10%) •
Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 40 och 60 liter/min) • Kit Skruvförflyttning

MT40ID.tif
Pris från 50 800 kr exkl. moms

NMB MT40ID är en kraftig slagklippare med hydraulisk motor. Robust maskin med lutande förstärkt kropp. Tack vare de olika verktygen kan den användas på gräs, buskar och skott (diameter upp till 4 cm). Den kan arbeta i mycket krävande förhållanden.
 

STANDARDUTRUSTNING: Oscillerande bottenplatta för montering • Hydraulisk motor inklusive rör, slangar (½ tum) • Nivelleringsrulle • Kit tryckreglerventil • Rotor med “Y”-slagor • Kit framhjul • Överensstämmer med CE-standarder • 2 rör (1-utlopp och 1-retur) L = 2000 mm med 1/2“ hane snabbkoppling • 1 dräneringsrör L = 2400 mm med 1/2“ snabbkoppling hona
 

TILLVAL: Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Medar på sidorna. • Hammarslagor eller “T”-formade slagor på rotorn “Y”-slagor (universella) • Hammarslagor “T”-slagor (speciella för gräs)

bottom of page