top of page

FINANSIERING

KOMPLETT FINANSIERING I SAMARBETE MED DNB OCH WASA KREDIT

DNB_logo.png

I samarbete med DNB Finans och Wasa Kredit erbjuder vi kompletta finansieringslösningar, vilket betyder att ditt företag kan ha en modern och väl fungerande fordons- och maskinpark samtidigt som verksamheten bibehåller sin likviditet.

Multibolaget AB har ett mångårigt samarbete med DNB och Wasa Kredit där vi och våra återförsäljare har möjlighet att erbjuda våra kunder individuella finansieringsalternativ vid köp av fordon, maskiner och redskap.

lf-wasa-kredit-logo_left_rgb.png

Avbetalning

 • Företaget äger objektet

 • Bokföringsmässiga avskrivningar

 • Normalt 20% i kontantinsats

 • Momsfinansiering i upp till 3 månader

Leasing

 • Företaget leasar objektet av DNB Finans

 • Leasingkostnaden dras av i resultaträkningen

 • Företaget köper objektet efter avtalstidens slut till ett fastställt restvärde

Hyra/funktionshyra

 • Hyra är en funktion där service och tjänster kan ingå och samlas på fakturan

 • Hela hyresavgiften är en fullt avdragsgill kostnad

 • Enkelt att uppgradera och komplettera med utrustning till avtalet

Passar dig som

 • Inser fördelarna med att nyttja fordonet som säkerhet.

 • Driver någon form av näringsverksamhet och är registrerad för F-skatt.

 • Driver näringsverksamhet som innebär att du kan dra full moms, d v s näringsverksamhet inom personbefordran som taxi, körskola, biluthyrning etc.

 • Köper en lätt transportbil som innebär att du kan dra full moms, d v s lätta transportbilar såsom chassi, flak eller påbyggnationer med luftspalt mellan förarhytt och byggnation.

 • Vill äga och ser maskinen som en anläggningstillgång.

Om avbetalning

 • En avbetalning kan endast tecknas i samband med köpet, ej i efterhand.

 • Maskinen ägs av låntagaren med DNB har ett så kallat äganderättsförbehåll, vilket innebär att maskinen utgör säkerhet.

 • Maskinen kan ej säljas innan finansieringen är löst. Dock kan avbetalningskontraktet och maskinen kan överlåtas på ny köpare.

 • Avbetalningen läggs normalt upp som ett annuitetslån som betalas av efter önskad löptid och med samma belopp varje månad. (Gäller vid oförändrad ränta)

 • Löptid mellan 12 - 60 månader.

 • Eventuellt restvärde garanteras av låntagaren om inget annat avtalats.

bottom of page